Helene Eng

Helene Eng er universitetslektor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet.

Til daglig er hun redaksjonssjef og forfatter for det vitenskapelige tidsskriftet Ungsinn. Tidsskriftet publiserer kunnskapsoppsummeringer om virkningen av innsatser for forebygging og behandling av psykiske vansker for barn og unge.

Eng har ansvaret for drift og utvikling av tidsskriftet, rekruttering, opplæring av forfattere og har sammen med redaktøren ansvaret for kvalitetssikring av artiklene. Hun underviser også på masterprogrammet i barnevern og har særlig interesser for hvordan vi som samfunn kan ta i bruk kunnskap fra forskning på en måte som gir best mulig kvalitet på tilbudene for barn og unge og deres familier.

Utgivelser