Britt Ulstrup Engelsen

1944 -

Britt Ulstrup Engelsen er professor i didaktikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. Hun er spesielt opptatt av utdanningsreformer, læreplaner og læreplanutvikling, samt fagplaner og fagdidaktikk. Hun har skrevet bøker, rapporter og artikler innenfor disse områdene. I perioden 2007-2011 var hun involvert i den forskningsbaserte evalueringen av implementeringen av utdanningsreformen Kunnskapsløftet og dens læreplan - LK06.

Utgivelser