Bård Ketil Engen

Bård Ketil Engen er professor ved OsloMet - storbyuniversitetet, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Han har i mange år drevet forskning innenfor feltet læring og undervisning i teknologirike omgivelser, i senere tid med spesielt fokus på håndholdte medier i læring.

Utgivelser