Gunnar Engen

Gunnar Engen, barnevernpedagog, videreutdannet blant annet i familieterapi. Har praksis fra ulike institusjoner for barn og ungdom, og siden 1981 i Tyrilistiftelsen. Har i over 30 år arbeidet direkte med klienter, individuelt og i gruppe. I tillegg har han hatt mange leder- og undervisningsoppgaver, det siste både av intern art og knyttet til høyskolene.

Fallback image

Utgivelser