Bjørn Edvard Engstrøm

Bjørn Edvard Engstrøm er ekstraordinær lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har tidligere blant annet arbeidet i Lovavdelingen i Justisdepartementet, i rederiet Fred. Olsen & Co. og i SpareBank 1 Gruppen. Han har skrevet flere bøker og tidsskriftsartikler, særlig innen erstatningsrett og veitrafikkrett.

Fallback image

Utgivelser