Erich Auerbach

1892 -

Erich Auerbach (1892-1957) var utdannet jurist før han tok doktorgrad i litteratur i 1929. Hovedverket hans, Mimesis , en klassiker innen litteraturforskningen, kom ut på tysk i 1946 og er i dag oversatt til en rekke språk.

Erich Auerbach var professor i romansk filologi i Marburg da han som jøde ble tvunget i eksil i 1936. Hans hovedverk Mimesis ble skrevet i Istanbul med verdenskrigen som bakgrunn. Fra 1947 var Erich Auerbach foreleser ved en rekke amerikanske universitet.

Fallback image

Utgivelser