Erik Avlesen-Østli

Erik Avlesen-Østli er statsautorisert revisor og Senior Manager i KPMG.

Han har flere års variert erfaring fra revisjons- og rådgivningsvirksomhet. Han er også sekretær i Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse og prosjektleder for arbeidet med ny norsk regnskapsstandard.

Utgivelser