Erik Avlesen-Østli

Erik Avlesen-Østli er statsautorisert revisor.

Han er director i KPMG og har mange års va ­ riert erfaring fra revisjons - og rådgivningsvirk ­ somhet, blant annet som rådgiver i Den norske Revisorforening. Avlesen -Østli er nestleder av Regnskapsstandardstyret i Norsk Regnskaps ­ stiftelse og var prosjektleder for arbeidet med ny norsk regnskapsstandard.

Erik Avlesen-Østli Høyoppløst bilde

Foto: Foto: KPMG

Utgivelser