Erik Heyerdahl Strøm

Erik Heyerdahl Strøm var inntil nylig overlege ved Avdeling for patologi på OUS, Rikshospitalet.

Han har vært særlig interessert i nyrepatologi og har forsynt boken med instruktive fargebilder og bidratt og kvalitetssikret det som er omtalt av patologi.

Fallback image

Utgivelser