Erik Lerdahl

Erik Lerdahl (f. 1967) er professor i kreativitet og har skrevet en doktoravhandling om idéutvikling ved NTNU.

Han har undervist ved flere design- og entreprenørskoler i Europa, og har i en årrekke ledet ulike innovasjonsprosjekter for næringslivet. Han har tidligere gitt ut bøkene Slagkraft, håndbok i idéutvikling og Slagkraftige møter. Han er en aktiv sanger og en etterspurt foredragsholder. For mer informasjon: www.slagkraft.no

Utgivelser