Erik Mogstad

Erik Mogstad er lektor med mastergrad i naturfagdidaktikk. Han underviser realfag og programmering i ungdomsskolen og jobber med forsking og utviklingsarbeid ved NTNU. Erik holder kurs og verksteder om programmering, og hvordan det kan implementeres i skolen.

Forfatter Refleks 7, naturfag

Utgivelser