Erling K Ø Selvig

Erling Selvig er professor emeritus ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, og ble dr. juris i 1968.

Han har som leder av Banklovkommisjonen fra 1991 vært ansvarlig for alle 31 utredninger som Banklovkommisjonen har avgitt.

Utgivelser