Erling Røed Larsen

1968 -

Erling Røed Larsen (f. 1968) er seniorforsker i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling og seniorøkonom II i Formuesforvaltning. .

Erling Røed Larsen (f. 1968) er seniorforsker i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling og seniorøkonom II i Formuesforvaltning. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra University of California, Berkeley, 2001 og er cand. polit. med sosialøkonomi hovedfag fra Universitetet i Oslo, 1995. Han deltar aktivt i samfunnsdebatten og er opptatt av å formidle økonomi til flest mulig på en forståelig måte. Dette viste han til fulle i bøkene Alt du vil vite om samfunnsøkonomi (Gyldendal 2004), og i Økonomi på trikken (Gyldendal 2007). Han skriver hver måned en Signert-spalte i Aftenposten.

Fallback image

Utgivelser