Espen Rostrup Nakstad

Espen Rostrup Nakstad (f. 1975) er fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet.

Han har doktorgrad i intensivmedisin fra Universitetet i Oslo og er spesialist i indremedisin og lungesykdommer. Nakstad er også utdannet jurist med lederutdanning fra utlandet og fra Nasjonalt topplederprogram.

Han har de siste årene ledet Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret) ved Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, og vært Forsvarets overlege i CBRNE-medisin.

Nakstad har også representert norske myndigheter i NATO Joint Health Agriculture and Food Group (JHAFG) og vært sentral i utarbeidelsen av faglige retningslinjer på helseberedskapsområdet her hjemme. 

Utgivelser