Espen Skorstad

Espen Skorstad er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og har arbeidet som konsulent og organisasjonspsykolog siden 1999.

For tiden er han leder av Cut-e Norge AS. Han har tidligere vært redaktør av Scandinavian Journal of Organisational Psychology, og har undervist ved Universitetet i Oslo og ved Handelshøyskolen BIs masterprogram Samspill og ledelse. Skorstad har arbeidet med arbeidspsykologiske tester i små og store organisasjoner, blant annet innen lederutvelgelse, lederutvikling og organisasjonsutvikling.

Podcast med forfatteren og boken Rett person på rett plass.

Utgivelser