Eugene Rogan

Eugene Rogan er leder for Midtøstensenteret ved St Antony’s College ved universitetet i Oxford. Han er en ledende autoritet på feltet moderne arabisk historie og har mottatt Albert Hourani-prisen for tidigere utgivelser om dette temaet.

Utgivelser