Eva Gerdts

Eva Gerdts er professor i hjertesykdommer ved Universitetet i Bergen og seksjonoverlege for Enhet for noninvasiv billeddiagnostikk ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

Fallback image

Utgivelser