Eva Mikkelsen

Eva Mikkelsen er utdannet sosionom, familieterapeut, cand.mag i barnevern og har en Master of Public Administration fra Copenhagen Business School.

Mikkelsen har arbeidet innen barnevernfeltet i en årrekke som saksbehandler og leder. Hun har også vært leder for, og deltatt i, flere prosjekt i regi av blant annet Bufetat og Norlandsforskning. Hun jobber i dag som Familie og inkluderingssjef i Askøy kommune, med ansvar for barnevern, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, NAV, flyktningtjenesten, samt livsmestring, psykisk helse og rus.

 

Eva Mikkelsen Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Privat

Utgivelser