Evalill Bølstad

Evalill Bølstad (tidl. Karevold) er psykolog og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, hvor hun forsker på og underviser i utviklingspsykologi.

Hovedfokus er temperament, emosjonssosialisering og emosjonell utvikling hos barn og unge. Bølstad er prosjektleder for flere studier på programmene Tuning in to Kids (TIK) og TIK i Skolen, med mål om å fremme emosjonell kompetanse hos barn og voksne både hjemme og på skolen. Hun er også prosjektleder for TOPP-studien, en longitudinell studie om oppvekst og psykisk helse i familier i Norge.

Utgivelser