Evelyn Kirsten Dyb

Evelyn Dyb er seniorforsker ved By- og regionsforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet - storbyuniversitet.  

Hun har i to tiår forsket på boligsosiale temaer og er en av de fremste ekspertene på bostedsløshet i Norge. 

Evelyn Kirsten Dyb Høyoppløst bilde

Foto: Nettavisen

Utgivelser