Trude Evenshaug

Trude Evenshaug (f. 1964) er universitetslektor ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo,

Hun var tidligere stipendiat i pedagogisk historie samme sted. Hennes forskningsinteresse har særlig vært danningsdebatter og offentlig meningsdanning på 1800-tallet samt metodologiske spørsmål i historisk forskning. Evenshaug har blant annet publisert Skolemann versus stortingsmann. Et blikk på 1830-årenes danningsdiskurs i 1997. For tiden ferdigstiller hun avhandlingen Marcus Jacob Monrad og den offentlige mening.

Fallback image

Utgivelser