Snorre Evjen

Snorre Evjen er hovedforfatter på SIGMA Design og håndverk.

Snorre Evjen har studert ved NTNU, avdeling for fysikk og matematikk. Han har spesialisert seg i biofysikk, hovedsakelig strålefysikk og medisinsk fysikk. Snorre har tidligere arbeidet på Saltdal videregående skole i Nordland, og jobber nå på Lørenskog videregående skole.

Fallback image

Utgivelser