Eystein Gjelsvik

Erling Gjelsvik er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (1985) og var tidligere forsker i SSB og Nordisk Ministerråd. Fra 1993 har han vært ansatt i Samfunnspolitisk avdeling i LO med hovedansvar på pensjonsområdet.
Forfatteren har deltatt i flere offentlige utvalg og i Bankkommisjonen siden 1994, med mange utredningsoppdrag på pensjonsområdet.

Fallback image

Utgivelser