May Solveig Fagermoen

1946 -

May Solveig Fagermoen (f. 1946) er sykepleier med sykepleielærerutdanning, mastergrad i sykepleie fra University of Washington, USA, og doktorgrad fra University of Rhode Island, USA. Fagermoen har stilling som sykepleieforsker ved Oslo universitetssykehus og bistilling ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Hennes publikasjoner dekker en bred tematikk innenfor utdanning og praksis i sykepleie, både teoretiske og empiriske arbeider, også om pasienterfaringer, pasientinformasjon og pasientlæring.

Utgivelser