Lisbeth Maria Fagerström

Lisbeth Fagerström (f. 1960) er professor i vårdvetenskap ved det finlandssvenske universitetet Åbo Akademi i Vasa og professor 2 i sykepleievitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Hun har i mange år jobbet med masterutdanningen i avansert klinisk sykepleie i Finland, Sverige og Norge og på ulike måter utviklet avansert klinisk sykepleie og aktivt forsket og publisert innen området.

Fallback image

Utgivelser