Even Fallan

Førsteamanuensis Even Fallan er ansatt ved Høgskolen i Innlandet. Han underviser, veileder og forsker innenfor områdene finansregnskap, skatteregnskap og miljøregnskap. Fallan har sin doktorgrad fra Copenhagen Business School (CBS). Han er cand.merc. og siviløkonom fra NHH og har vært ansatt ved NTNU Handelshøyskolen, ved NHH, i KPMG og i Kulturdepartementet.

Fallback image

Utgivelser