Lars Fallan

1947 - 2019

Lars Fallan var professor emeritus ved NTNU Handelshøyskolen (tidligere TØH) og Norges Handelshøyskole (NHH).

Han var siviløkonom med høyere avdeling fra NHH, og avla i 1990 doktorgraden Skatteplanlegging og skatteplanleggingsadferd i næringsvirksomhet samme sted. Fallan underviste og veiledet studenter i en årrekke, blant annet i skatterett, skatteregnskap, skatteøkonomi og skatteøkonomisk atferd. Forskningen hans omfattet blant annet skatteatferd.

Ved siden av professorgjerningen hadde Fallan en imponerende lærebokproduksjon gjennom mange år. Særlig innen sitte kjernefelt skatterett, men også innen andre fag, som samfunnsøkonomi. Allerede i 1980 utkom den første utgaven av læreverket Innføring i skatterett. Siden 2000 har boken årlig blitt revidert og utgitt av Gyldendal Akademisk.

Fallback image

Utgivelser