Fanny Duckert

Er professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi og organisasjonspsykolog. Foruten medieeksponering, er hennes forskningsfelt innenfor helse- og livsstil, tidlig intervensjon ved alkoholproblemer og kultur, kommunikasjon og ledelse. Hun har en omfattende vitenskapelig produksjon og har skrevet en rekke fagbøker.

Fanny Duckert er også privatpraktiserende kliniker.

Utgivelser