Camilla Farstad

Camilla Farstad er ansatt som fagkonsulent innen læringsmiljø i Utdanningsetaten Oslo kommune. I tillegg driver hun sammen med medforfatter Kari Odden konsulentvirksomheten Klinsj AS, og tilrettelegger for gjenopprettende prosesser i Konfliktrådet.

Utdanningsbakgrunn fra freds- og konfliktstudier, avvikssosiologi, u-landsstudier og latinamerikastudier. Fagansvarlig for Trygg Læring OSLO (tidl. SkolemeglingOSLO) siden 2003. Styreleder i Trygg Læring, den nasjonale organisasjonen for gjenopprettende konfliktarbeid i skolen, 2011-2013.
Camilla Farstad har i en årrekke bistått elever, lærere og skoleledere i forebyggende og gjenopprettende konfliktarbeid. Hun har også omfattende erfaring fra kurs- og veiledningsarbeid på asylmottak, i fritidssektoren og i arbeidslivet.

Utgivelser