Nina Fimland

Nina Fimland underviser i matematikk, kjemi og naturfag ved Hartvig Nissens videregående skole i Oslo. Hun er lektor, med hovedfag i biokjemi fra Universitet i Oslo, og har undervisningserfaring siden 1994. Hun er også engasjert i kjeminettverket på Naturfagsenteret.

Fallback image

Utgivelser