Finn Nortvedt

1952 - 2022

Finn Nortvedt var sykepleier med klinisk erfaring fra kirurgisk avdeling, barneklinikk og ambulansetjeneste.

Han skrev sin doktoravhandling om fantomsmerter og var dosent emeritus ved OsloMet.

Han utga flere artikler og lærebøker for sykepleierutdanningen: Finn Nortvedt og Per Nortvedt: Smerte – fenomen og forståelse (2001), Finn Nortvedt og Jan Ove Nesset: Smertelindring – utfordring og mulighet (2008), Per Nortvedt og Finn Nortvedt: Smerte – fenomen og etikk (2018). Nortvedt var også fagredaktør og forfatter i læreverket Grunnleggende sykepleie, 3. utgave (2016) sammen med Nina Jahren Kristoffersen, Eli-Anne Skaug og Gro Hjelmeland Grimsbø.

Fallback image

Utgivelser