Finn Wisløff

1943 -

Finn Wisløff er overlege i blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Han har drevet basalforskning innenfor immunologi og blodproppdannelse, og ledet norske og nordiske kliniske multisenterstudier innenfor blodsykdommer.

Fallback image

Utgivelser