Helge Flakstad

1948 -

Helge Flakstad arbeider i dag i Utdanningsdirektoratet og har tidligere undervist ved Horten videregående skole.

Han har skrevet flere lærebøker i matematikk både for yrkesfag og allmennfag. Helge Flakstad er en av drivkreftene bak forsøket med Naturvitenskapelig forskerlinjei Horten. Han har vært medlem av læreplangruppa som reviderte R-94 i matematikk og medlem av oppgavenemnda for videregående kurs i matematikk. I flere år har han også vært representant for Landslaget for matematikk i skolen og i Norsk matematikkråd. Helge er lektor med fagene samfunnsgeografi, matematikk og fysikk.

Fallback image

Utgivelser