Kirsten Flaten

Kirsten Flaten er ansatt som dosent ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Hun er utdannet grunnskolelærer, med cand.ed. spesialpedagogikk og cand.polit.psykologi. Hennes forskningsinteresse er rettet  særlig mot psykisk helse og angst hos barn og unge, og hun har de siste årene arbeidet med angstforebyggende program for aldersgruppen 3-5 år. Hun har tidligere skrevet boken Barn med sosial angst og sjenanse (2015) og publisert en rekke  artikler.

Utgivelser