Eirik Grude Flekkøy

EIRIK GRUDE FLEKKØY er professor i fysikk ved Universitetet i Oslo.

Han har skrevet tallrike populærvitenskapelige artikler og bidratt i flere bøker.

 

Fallback image

Utgivelser