Therese Fløtre

Therese Fløtre jobber som rektor på Borgen ungdomsskole i Asker. Hun har lang undervisningserfaring fra norsk, norsk fordypning, samfunnsfag og tysk. Therese har vært spesielt opptatt av arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Forfatter på Kontekst.

Utgivelser