Benn Folkvord

1974 -

Benn Folkvord er professor i skatterett på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og ved Handelshøyskolen BI, forfatter og medforfatter av en rekke bøker og artikler i skatterett samt aktiv debattant i media. Folkvord er nestleder i Skatteklagenemda, og redaktør for Gyldendal rettsdata skatterett samt Tidsskrift for skatterett

Utgivelser