Aminatta Forna

Aminatta Forna er halvt fra Sierra Leone, halvt fra England. Hun har arbeidet som journalist, filmskaper og forfatter.

Bl.a. har hun tidligere skrevet en biografi om sin far som deltok i borgerkrigen i Sierra Leone, The Devil that danced on the Water, og en roman, Ancestor Stones.

Utgivelser