Erik Fosse

1950 -

Erik Fosse (f. 1950) er spesialist i generell kirurgi og hjerte-lunge-kirurgi og leder Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet i Oslo – i tillegg til sitt engasjement i den humanitære stiftelsen NORWAC. Han utga i 2009 "Øyne i Gaza" med Mads Gilbert, som omhandlet deres erfaringer fra krigshandlingene i Gaza i 2008.

Fosse har drevet krigskirurgi under ekstreme forhold. Han har et brennende internasjonalt engasjement som har tatt ham til konfliktområder over hele verden. Erik Fosse er oberstløytnant i Forsvaret og rådgiver i et NATO-panel.

Utgivelser