Frank Oterholt

Frank Oterholt, født 1957, er leder av Sentralt Fagforum i Norsk Sykepleierforbund. Han er utdannet sykepleier og kandidat i sykepleievitenskap.

Fallback image

Utgivelser