Frank Storm Johansen

1919 - 1990

Frank Storm Johansen ble født på Kampen i Oslo. I juni 1940 kom han til Trofors stasjon, i Grane herred, som telegrafist. Høsten 1942 ble han arrestert i forbindelse med Majavass-saken, og han satt i nazistenes fangenskap – både i Norge og Tyskland – frem til frigjøringen i 1945. Etter krigen var han ansatt som jernbanefullmektig ved Mosjøen stasjon til han ble uførepensjonert på grunn av senvirkninger av krigsfangenskapet. Han var også aktiv i samfunnslivet i Mosjøen.

Utgivelser