Frederik Ferstad Skoe

Frederik Ferstad Skoe er psykologspesialist i samfunns- og allmennpsykologi, og har erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og skolehelsetjenesten.

Han har utviklet flere tiltak for å fremme psykisk helse og emosjonell kompetanse i skolen, og har blant annet vært med å utvikle Tuning in to Kids i Skolen sammen med Evalill Bølstad. Han er opptatt av å styrke foreldre og lærere i deres roller som utviklingsstøttende voksne for barna og elevene de har ansvar for. 

Utgivelser