Steinar Fredriksen

Steinar Fredriksen (f. 1963) arbeider som førsteamanuensis ved Politihøgskolen, hvor han underviser i strafferett, straffeprosess og politirett.

Han har skrevet doktoravhandling om politiets adgang til å gripe inn i den personlige frihet ved utførelse av ordenstjeneste.

Steinar Fredriksen Høyoppløst bilde

Foto: Politihøgskolen

Utgivelser