Nina Frid

Nina Frid er bibliotekar og er engasjert i flere litterære prosjekter, blant annet som redaktør for bokcirklar.se. Hun er svensk.

Utgivelser