Ragnar Frisch

1895 - 1973

Professor Ragnar Frisch (1895-1973) anses for å være en av Norges fremste vitenskapsmenn noensinne. Allerede fra slutten av 1920-tallet var han anerkjent som en av verdens ledende matematiske økonomer. Han gjorde banebrytende arbeid innen samfunnsøkonomi, økonometri og matematisk statistikk.

Frisch var en av grunnleggerne av det internasjonale Econometric Society, og gjennom en årrekke redaktør av dets tidsskrift Econometrica. Han etablerte også Sosialøkonomisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1932. Hans mest betydningsfulle innsats omfatter produksjonsteori, etterspørselsteori, indeksproblemer, nasjonalregnskap, økonomisk dynamikk og økonomisk planlegging.

Gjennom sin faglige tyngde og sterke personlighet ble Frisch den ledende skikkelsen i det sosialøkonomiske fagmiljøet i Norge, og ga det teoretiske grunnlaget for den nye økonomiske politikken som ble ført i etterkrigs-Norge. I 1969 fikk Ragnar Frisch, sammen med Jan Tinbergen fra Nederland, den aller første Nobelprisen i økonomi for å «ha utviklet og tatt i bruk dynamiske modeller for analyser av samfunnsøkonomiske prosesser».

Frisch var en aktiv samfunnsdebattant og mange av hans artikler ble i 1995 publisert i bokform, under tittelen Troen på nøkken.

Ragnar Frisch Høyoppløst bilde

Foto: Wikimedia Commons

Utgivelser