Stig S. Frøland

Stig S. Frøland er professor emeritus ved Universitetet i Oslo og har i en årrekke vært leder av Rikshospitalets infeksjonsavdeling. Han er spesialist i infeksjonssykdommer, indremedisin og klinisk immunologi.

Fra aidsepidemiens start har han vært engasjert i hiv-problematikken, både i pasientbehandling og forskning som mangeårig leder av en
forskergruppe med hiv og aids som et viktig satsningsområde. Han har beskrevet de første veldokumenterte aids-tilfellene i verden. Frøland har videre vært medlem av en rekke nasjonale utvalg og råd på aids-feltet og har drevet omfattende undervisning og foredragsvirksomhet. Han har deltatt aktivt i den offentlige debatt om hiv-problemer.

Frøland har mottatt flere forskningspriser og er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Fallback image

Utgivelser