Janet Garton

Janet Garton er frilansforsker og tidligere professor i nordisk litteratur ved The University of East Anglia, Norwich.

Garton har bl.a. gitt ut flere bind med Amalie Skrams brev: Elskede Amalie – Amalie og Erik Skrams brevveksling 1882-1899 (2002), Amalie Skram – brevveksling med andre nordiske forfattere (2005), Amalie Skram – brevveksling med forlæggere (2010) og en ny utgave av Amalie Skrams Constance Ring i Dansk Sprog- og Litteraturselskabs serie av danske klassikere (2007). Hun er direktør i det britiske forlaget Norvik Press og skriver om og oversetter norsk og dansk litteratur.

Utgivelser