Geir Arild Espnes

Geir Arild Espnes har doktorgrad i helsepsykologi og er professor i folkehelsevitenskap ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Espnes startet forskerkarrieren med forskning på hjertets psykologi, men har de senere årene arbeidet og publisert hovedsakelig i folkehelseområdet og da med fokus på helsefremming. Han er en populær foredragsholder og gjesteprofessor ved mange universiteter, både her til lands og i utlandet. Espnes er også politiker og er i dag ordfører i Oppdal kommune.

Geir Arild Espnes Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Privat

Utgivelser