Geir Nordal-Pedersen

1946 -

Geir Nordal-Pedersen har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen. I tillegg har han undervist i tysk fagdidaktikk ved Universitetet i Bergen. Geir har vært med i flere sentrale forsøksprosjekt innen språkfag, og har drevet med etter- og videreutdanning av språklærere (tysk og engelsk) både i Norge og i Tyskland. Han arbeider nå ved Ytrebygda skole i Bergen og ved Universitetet i Bergen.

Geir var med i læreplangruppen som utarbeidet de nye læreplanene for 2. og 3. fremmedspråk (2005).

Utgivelser