Geir Stenseth

1965 -

Geir Stenseth er professor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer.

Han har bred undervisnings- og forskningserfaring i fast eiendoms tingsrett, både fra Universitetet i Oslo og fra forskningsopphold ved UC Berkeley School of Law. Han har jobbet i Justisdepartementets lovavdeling og har langvarig advokatpraksis i kontorfellesskapet Gefle, Eid, Stenseth, Fremstad og Strand ANS, Gjøvik.

Utgivelser